Novým návrhem jsou odbočovací pruhy pro odbočení vlevo v obou směrech na silnici I/11, vozovku pracovníci v místě opravy rozšíří o necelých dvanáct metrů. Na třech nárožích jsou navržené pojízdné srpovité krajnice a ostrůvky s dopravními stíny pro usměrnění jízdy vozidla.

Navržené odbočovací pruhy budou široké přes tři metry. V celém rozsahu úseku je plánované obnovení krytu vozovky. Práce bude znamenat částečné omezení provozu, doprava bude řízená kyvadlově.

Veronika Matúšová