„Na Novobydžovsku je potřeba navýšit kapacity lůžek zhruba o padesát míst do roku 2026,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner. Zástupci města Nový Bydžov i kraje podporují variantu zřízení zařízení v novobydžovské nemocnici tak, aby zde existovala přímá návaznost na poskytované zdravotnické služby.

Cílem do budoucna je vytvoření sociálně-zdravotního komplexu. Jako vhodný se jeví krajský pozemek, který byl původně zamýšlen pro výstavbu nového pavilonu chirurgie, disponuje na příklad možností samostatného vjezdu.

Rezidenční dům by měl vyrůst v těsné blízkosti hřbitova na Zámečku. Proti záměru se postavila  Římskokatolická farnost Nový Hradec Králové a místní obyvatel.
Bytový dům vedle hřbitova v hradecké Třebši stát nebude

Veronika Matúšová