Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar včera novinářům řekl, že pomocí tohoto kroku se v regionálních zdravotnických zařízeních podařilo zachránit řadu potřebných oborů. „Během posledního akademického roku jsme dokázali získat více než tři desítky nových lékařů,“ uvedl náměstek. Kraj se pro stipendia rozhodl na začátku loňského roku a definoval devět lékařských oborů, kde byl nedostatek lékařů nejcitelnější.

Tehdy vedení kraje stanovilo částku 120 tisíc korun pro studenty posledního ročníku lékařské fakulty, kteří si jeden z těchto oborů vyberou a po ukončení studia budou alespoň čtyři roky pracovat v nějakém zdravotnickém zařízení na území kraje. Pak bylo vyhlášeno stipendium také pro akademický rok 2016-17 a kraj v tom bude pokračovat.

KAŽDÉ KOLO BY MĚLO PŘIVÉST AŽ 30 LÉKAŘŮ

„V průměru bychom chtěli získat 25 až 30 lékařů v každém kole,“ řekl Aleš Cabicar. Nejvíce zájemců přichází z hradecké lékařské fakulty, „Je ale předpoklad, že oslovíme i studenty z jiných lokalit,“ dodal náměstek.

Už v prvním kole se kraji podařilo získat více než dvacítku nových lékařů. Čtrnáct nastoupilo do Fakultní nemocnice Hradec Králové, čtyři do Oblastní nemocnici Náchod, dva do jičínské a jeden do královédvorské nemocnice. Jeden lékař se stal pediatrem v Doudlebách nad Orlicí a jeden uchazeč musel stipendium vrátit, protože studium nedokončil.

POČET OBORŮ, KDE CHYBÍ DOKTOŘI, SE ZVÝŠIL

Kraj dlouhodobě trápí nedostatek odborníků zejména v oblasti vnitřního lékařství, psychiatrie, pediatrie či anesteziologie.

Od prvního kola se však počet oborů, kde je kritický nedostatek lékařů, z původních devíti položek rozrostl: pro následující akademický rok už je jich vypsáno celkem čtrnáct. Kraj pak nově vybere lékařské specializace, které jsou z personálního hlediska v největších problémech. Medici, kteří se zavážou absolvovat předatestační přípravu v některém z těchto oborů, dostanou stipendium navýšené na 150 tisíc korun.

Příspěvek není určen jen pro studenty, kteří si vyberou nemocnici spravovanou krajem. Mohou jej dostat i medici, kteří si pro své uplatnění vyberou jakékoliv jiné zdravotnické pracoviště v regionu. Zdravotníci chybějí v řadě zařízení, mimo jiné také v královéhradecké fakultní nemocnici.

Původně se diskutovalo také o možnosti udělit stipendia už medikům v pátém ročníku nebo o zavedení měsíčních stipendií, z toho však sešlo.

Stipendia jsou medikům poskytována ze Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje, V prvním kole měl k dispozici 2,4 milionu, pro další měl připraveno už 4,9 milionu korun.

Obory, kde chybějí lékaři:

psychiatrie
vnitřní lékařství
pediatrie
anesteziologie
radiologie
neurologie
urologie
radiační onkologie
všeobecné lékařství
chirurgie
rehabilitační medicína
pneumologie a ftizeologie
nefrologie
geriatrie