Dvanáct tisíc studijních míst nabízejí střední školy a učiliště v Královéhradeckém kraji. Ze základních škol ovšem letos vychází ani ne pět a půl tisíce žáků. Kraj proto navrhuje některé střední školy sloučit.

V první fázi by se mělo jednat o sedm školských zařízení, která nově splynou pod tři ředitelství. Dotčené školy se k situaci nechtějí příliš vyjadřovat. Hlavním důvodem je, že se od svého zřizovatele o zamýšlených fúzích dosud oficiálně nedozvěděly.

Podle záměru kraje by se měly například sloučit Gymnázium a Střední odborná škola s Obchodní akademií v Hořicích. „Budu stručný, nic o tom nevím. O návrhu jsem se dozvěděl až od novinářů, kteří mi začali volat,“ konstatoval ředitel zamýšleného nástupnického zařízení Josef Lindauer.

Že by měli přestat být samostatnou organizací, nevěděli ani v hořickém Školním statku, který by se měl stát součástí Vyšší odborné školy rozvoje venkova a Střední zemědělské školy v Hořicích. „Oficiální informaci nemám,“ řekla rovněž ředitelka Základní školy Rašínova v Novém Městě nad Metují Vladěna Stratilová. Škola je tzv. speciální, a tak je jejím zřizovatelem kraj. Měla by se spojit s novoměstskou Střední školou. „Nebudu se k tomu v této fázi vyjadřovat, bylo by to nefér vůči zřizovateli,“ dodala ředitelka.

Jedním celkem se pravděpodobně stanou i pedagogicko - psychologické poradny provozované krajem. „Královéhradecký kraj jako zřizovatel musí postupovat co nejhospodárněji. Ušetřené finance bude moci investovat do rozvoje perspektivních školských zařízení,“ sdělil mluvčí kraje Imrich Dioszegi.

Kraj ve svém rozhodnutí vycházel mimo jiné z prokázané skutečnosti, že do některých oborů jsou přijímáni žáci bez potřebných studijních předpokladů.
„Dalším negativem je, že úroveň vyučování na těchto školách klesá, protože se přizpůsobuje právě těmto žákům,“ říká Dioszegi.

Královéhradecký kraj je zřizovatelem 105 školských příspěvkových organizací.