Co dělat, pokud nemáte žádné příznaky

Jedinci, kteří přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy (centrální Čína) nebo přestupovali na velkých mezinárodních asijských letištích a nepociťují žádné příznaky onemocnění, by měli ve čtrnáctidenní inkubační době omezit kontakt s ostatními lidmi, často si mýt ruce mýdlem či desinfekčními prostředky a kontaktovat hygieniky na telefonním čísle 495 058 111. Ti případně rozhodnou o následných protiepidemických opatřeních. Případné potvrzení o nařízení karantény poskytne praktický lékař.

Pokud se objeví vysoká teplota, kašel nebo dušnost, volejte příslušnou kliniku infekčního lékařství. Když budete vyzvání k vyšetření, nejezděte hromadnou dopravou a používejte ochrannou ústní roušku.

Co dělat, pokud jste přicestovali s horečkou?

Pokud po návratu z dané oblasti máte horečku, kašel nebo dušnost, bezodkladně volejte na Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové. V pracovní době na telefon 601 130 894, v čase 15.30–7.30 hodin pak na číslo 721 417 310.

Pokud jste doma, nikam nechoďte. Při kašli si ústa a nos zakrývejte kapesníkem, případně rukávem či paží, nikoli rukou. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční klinice, nejezděte hromadnou dopravou. Nasaďte si roušku a do čekárny vstupte až po domluvě s personálem.

Zároveň doporučujeme sledovat web ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.