Dnes odpovídá starosta Nechanic Jiří Pechar:

Myslím, že dobré jsou finanční příspěvky z dotací. Jen namátkou uvádím některé případy. Například šlo o dotaci na část kanalizace ve Starých Nechanicích (30 procent z ceny díla), dotace z tzv. Norských fondů, kde byl kraj administrátorem a podílel se osmdesáti procenty na rekonstrukci Rašínovy školy nebo nám kraj zajistil dotace na projektovou dokumentaci pro odkanalizování našich místních částí Tůně a Suchá. Navíc hradí náklady na zajištění základní dopravní obslužnosti. Na druhé straně by se noví zastupitelé měli více věnovat zlepšení stavu komunikací a údržby přilehlých pozemků, mám na mysli refýže či příkopy. A také spolufinancovat poloprofesionální JPO II jednotek požární ochrany. Dnes většinu hradíme z našeho rozpočtu, i když podle nařízení kraje musíme zasahovat i na území okolních obcí. Kraj nehradí nic, stát pouze minimální částku. Na škodu by nebylo ani více dotačních titulů pro obce.