Čím je pro vás slet?
Je to svátek všech sokolů, vyvrcholení naší šestileté činnosti. Tradice konání sokolských sletů je obdivuhodná a trvá už od roku 1882. Organizování sletů na všech úrovních představuje obrovské množství práce, ale odměnou za všechno úsilí i odříkání je nám všem účast na sletu v Praze. Osobně se těším do Prahy na sletový průvod, kterého se účastní sokolové ze všech koutů světa. Je to velká podívaná i pro diváky v ulicích. A když zazní sletová hymna a na stadionu nastoupí přes 1 000 cvičenců v jedné skladbě, máte husí kůži po celém těle.

Na co se mohou lidé v neděli těšit?
Program zahájí Dechový orchestr města Hradce Králové, po kterém budou od 14 hodin následovat vystoupení sportovních oddílů. Diváci zhlédnou například ukázky sportovní gymnastiky, hradeckých judistů a zápasníků, bojového umění capoeira a sportovní blok uzavřou mladé moderní gymnastky. Letošní sokolský slet má motto „Slet spojuje!“, proto jsme chtěli propojit a obohatit program i o tyto sporty. Následovat bude slavnostní zahájení krajského sokolského sletu. Mezi sletovými skladbami se uskuteční i akce „táhneme za jeden provaz“, kde budeme chtít překonat jeden český rekord, a také kvíz o dvě vstupenky na XVII. všesokolský slet do Prahy. Všichni se ale samozřejmě těšíme na předvedení sletových skladeb. Letos se do nácviku v celé republice zapojilo přes 20 tisíc cvičenců. U nás v Hradci jich vystoupí 2 146.

Hana Moučková.
Z korupce jsou Sokolové v kraji zděšení. Starostku chtějí odvolat

Je o slet velký zájem?
Zájem je opravdu obrovský, máme z toho velkou radost. Není se co divit, skladby jsou velmi rytmické, barevné, hudba poutavá. Autoři v nich použili například písně Ewy Farne, skupiny Kryštof, jednu ze skladeb doprovází Vojta Dyk. Skladba pro seniory je celá postavená na mixu písní Karla Gotta a nejmenší děti už tradičně cvičí na písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Kolik skladeb a v jakých kategoriích diváci na krajském sletu uvidí?
V Hradci Králové představíme 10 sletových skladeb. Nebudou chybět nejmenší cvičenci s rodiči nebo prarodiči a skladba pro předškolní děti. Mladší žactvo zacvičí skladbu Sokolhraní a starší žactvo se představí ve skladbě Fitness. Ženy mají skladeb několik. Pro mladší ženy a dorostenky je určena skladba s karimatkami Leporelo a prostorově velmi náročná skladba V rytmu srdce. Starší ženy si pak mohly vybrat nácvik s deštníky Babí léto nebo skladbu pro seniorky a seniory Jdi za štěstím. Babí léto bude zahajovat hradecký slet s 288 ženami na ploše. Ve většině skladeb vystoupí mezi dvěma až třemi sty cvičenci. V takovém počtu už vyzní jejich nádherné choreografie.

V podobně velkých Pardubicích se podařilo veřejné promítání uspořádat v Automatických mlýnech.
Proč Hradec neměl veřejnou projekci hokejového finále? Město slibuje nápravu

Které vystoupení byste vypíchla?
To nemůžu, to by pak ostatním bylo líto. Dojemné jsou tradičně skladby s nejmenšími dětmi. Nejemotivnější bude určitě skladba Jdi za štěstím pro seniory, kde se ve druhé části vystoupení přidá Věrná garda. Je to pocta nejstarším cvičencům v Sokole. Mimochodem spoluautorem této skladby je sokol z naší župy, a to Václav Pavelka z Kostelce nad Orlicí. Pěkná, náročná a melodická je skladba Fitness, hudba vám ještě dlouho zůstane v hlavě. Děti v ní využívají bradla k akrobacii, barevné pompony pak celou skladbu ještě rozzáří. A skladby pro ženy, ty jsou tak krásné, že určitě budu zase po jejich vystoupení plakat dojetím.

Také budete cvičit?
Organizace takové akce je velmi časově náročná. Jako starostka sokolské župy budu krajský slet zahajovat a také se věnovat hostům. Svou účast potvrdil hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který převzal nad sletem záštitu, primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová, starosta České obce sokolské Martin Chlumský a další zástupci města a kraje.

V čem se Sokol liší od jiných sportovních organizací?
Nebudu mluvit o tradicích a naší historii, tu si každý může přečíst. Současnost Sokola je výjimečná především v rozmanitosti. Nabízíme cvičení všestrannosti pro všechny věkové kategorie od rodičů s dětmi až po seniory. Od rekreačního sportu po vrcholové sportovní oddíly. Máme sportovce olympioniky, máme divadelní soubory, taneční a pěvecké soubory. Každý si u nás najde to své. V kraji máme na 12 tisíc členů Sokola, z toho je téměř polovina dětí a mládeže do 18 let.

Část úspěšného týmu - z leva Petr Dočekal, Marek Hauck a Adam Bělobrádek.
Lego robot hradeckých studentů bodoval v Norsku. Mladí technici získali stříbro

Jak se daří financovat Sokol v kraji?
Hlavní část příjmů našich sokolských žup a jednot tvoří členské a oddílové příspěvky. Některé jednoty mohou samy žádat o dotace Národní sportovní agenturu. V posledních letech nás významně podporuje i Královéhradecký kraj, který v roce 2019 otevřel nejen pro sokolské jednoty tolik potřebný dotační program na spolufinancování investic do sportovišť v majetku sportovních organizací. Královéhradecký kraj a Město Hradec Králové letos finančně podpořily také konání Krajského sokolského sletu a kraj navíc zaplatil sletové úbory všem našim cvičencům. To je obrovská pomoc. Mnohde jim pomáhají s financováním dalších nákladů města a obce, případně sponzoři. Za to jim patří velký dík.