Loni se jejího zapnutí Hradečáci nedočkali – voda tu tekla na zkoušku sotva pár dní. Za vším stály technické problémy, kdy poklop k podzemní technologii kašny byl natolik těžký, že by ho museli zvedat čtyři lidé nebo speciální hydraulické zařízení. K pravidelnému čištění ovšem technickým službách chyběly kapacity, zařízení by zase vyšlo příliš draho. Město nakonec muselo nechat vyrobit nový lehčí poklop, za který zaplatilo kolem 200 tisíc korun. Všechny městské vodotrysky zůstanou v provozu (pokud to klimatické podmínky dovolí) až do státního svátku 17. listopadu.