„Začínali jsme jako hrstka lidí, nadšených a ochotných pomáhat, postupně jsme zjistili, že je potřeba, aby naše práce měla pravidla, takže jsme se zprofesionalizovali a dneska jsme stabilním poskytovatelem profesionálních služeb,“ říká ředitelka Tyflocentra Dagmar Balcarová.

Společnost poskytuje sociální služby lidem se zrakovým postižením v rámci Královéhradeckého kraje, například poradenství pro zrakově postižené, průvodcovskou a předčitatelskou službu, aktivizační služby, nebo sociální rehabilitace, soustředěné na výuku obsluhy náročných kompenzačních pomůcek se specifikovaným software.

Zlatým hřebem oslav bylo vystoupení nevidomé zpěvačky Moniky Maškové a křest nového kalendáře. „Tenje zaměřen na ruce našich klientů, kteří i přes svůj handicap něco vytvářejí. Jsou tam ruce při práci - například maséra, keramičky, paní, která plete, cvičitelky psů, ženy, která píše povídky a mnohých dalších,“ dodává Dagmar Balcarová.