„Dnes jich je hodně, asi vědí, že jsou počítaní,“ komentovala v pátek Lenka Valentová z Trutnovska videozáběr, na němž v poměrně husté chumelenici sýkorky a vrabci využívají pohostinnosti krmítka. „My budeme sčítat ptáčky dnes po obědě. Máme krmítko na zábradlí na balkoně a sedět budeme doma za záclonou,“ těší se devítiletá Alice z Broumova.

Podobný program si můžete ještě v sobotu a v neděli naplánovat třeba i vy. I když covid přistřihl křídla řadě akcí, Ptačí hodinka k nim nepatří a zájemci tak mohou obnovit kontakt s přírodou. Jedním z hlavních cílů projektu je nashromáždit co nejvíce dat pro zkušené ornitology. Ti tak získají důležité údaje o ptácích, kteří v Česku zimují. Důležitá jsou pro ně i data o tom, že v danou hodinu žádný pták na krmítko nepřilétl a proto sčitatelé mají evidovat i prázdná pozorování.

Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, tak předchozí zkušenosti nejsou potřeba. "Do sčítání se může zapojit kdokoli, a to i bez předchozí zkušenosti s ornitologií. Kdo si není jistý, že dokáže poznat nejběžnější druhy ptáků, pomohou mu naše materiály s vyobrazením druhů," říká koordinátorka sčítání ptáků na krmítkách Alena Skálová z České společnosti ornitologické.

U každého druhu se zapisuje vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. „Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. V úvahu přitom bereme všechny ptáky, které během své jedné hodinky spatříme. Nejen ty, kteří přistanou přímo na krmítku,“ popsala princip akce Dita Hořáková z ČSO, a dodává, že mnoho druhů lze přilákat na slunečnicová semena. „Ptáci si oblíbili i vlašské ořechy nebo lojové koule,“ napovídá.

Koordinátorka občanské vědy v České společnosti ornitologické (ČSO) Alena Skálová věří, že nynější koronavirová situace se na nižší účasti neodrazí. „Máme z posledního tři čtvrtě roku zkušenost, že zájem lidí o přírodu a její ochranu v souvislosti s epidemií naopak stoupá, což by mohlo vyústit právě ve vyšší účast,“ podotkla.

Koňadra předčila vrabce

Při loňském sčítání, do něhož se zapojilo přes 1100 účastníků, byla vítězkou v Královéhradeckém kraji sýkora koňadra (4556), kterou zaznamenalo téměř 90% pozorovatelů. Druhým nejpočetnějším druhem byl vrabec polní (3941), který přeskočil svého „bratrance“ vrabce domácího (3387). Pětici nejčastěji pozorovaných druhů doplnila sýkoru modřinka a zvonek zelený. V první desítce nejpočetnějších druhů skončili ještě hrdlička zahradní, kos černý, stehlík obecný, straka obecná a brhlík lesní.

Lidé mají čas na vložení výsledků on-line do pátku 15. ledna. Ti, kdo nemají možnost elektronického odeslání, mohou získaná data poslat poštou. Výsledky bývají známy v únoru.

Cíle Ptačí hodinky jsou:

1. Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje.

2. Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu - zimního sčítání ptáků na krmítkách.

3. Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost.