Ten začíná ve středu 25. března od 19.30 hodin v sále Filharmonie Hradec Králové a uskuteční se v rámci Pedagogických dnů, jež pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve dnech 23. až 27. března v prostorách Objektu společné výuky univerzity.

Letos po několika letech dojde opět k propojení umělců z akademického světa s profesionálními hudebníky z Filharmonie Hradec Králové. „Od počátku těchto koncertů stojí za dirigentským pultem úspěšný představitel mladé dirigentské generace Pavel Šnajdr, dirigent řady předních českých orchestrů a operních divadel, na jehož hudební interpretaci se posluchači mohou těšit i v letošním roce," uvedl kancléř hradecké univerzity Ondřej Tikovský.

Po boku Filharmonie Hradec Králové se představí studenti a také několik nedávných absolventů Hudební katedry PdF UHK. Zazní klavírní koncert J. Haydna, houslová Introdukce a rondo capriccioso od C. Saint-Saënse a ve druhé polovině koncertu se představí po boku tří sólistů také Smíšený pěvecký sbor UHK,  který je složen ze studentů celé  univerzity a jeho sbormistrem je Jiří Skopal známý především ze světoznámého hradeckého dětského sboru Jitro a Pěvecký sbor Konzervatoře Pardubice pod vedením sbormistra Tomáše Žídka, pedagoga pardubické konzervatoře a dirigenta. V podání těchto interpretů zazní Mše G dur od F. Schuberta.