V republikovém srovnání je na tom kraj výborně ve zdravotnictví a sociálních službách, například do lékáren to zde mají lidé vůbec nejblíže. Je tu dobře rozvinutá infrastruktura, což potvrzuje také nejkratší průměrná vzdálenost na poštu. Připočíst lze bezpečnost na silnicích či dobré podmínky pro vzdělávání a péči o děti, které se ve školách netísní tolik jako ve většině ostatních krajů.

Na druhou stranu je potřeba zapracovat zejména v oblasti zaměstnanosti a pracovního trhu. Jedná se o region, kde nedosahuje ani celorepublikově průměrného výsledku. Notně se na tom podílí vůbec nejvyšší nezaměstnanost mladých ve věku od 15 do 24 let.

Větší péči by si ze strany veřejné správy zasloužily také investice do ochrany životního prostředí, které jsou při srovnání s ostatními kraji nízké.

V rámci výzkumu Místo pro život letos byli formou dotazníku osloveni také starostové s dotazem, co považují za největší problém, a naopak, s čím nejsou potíže. V Královéhradeckém kraji si nejvíce stěžují na nedostatek pracovních sil nebo na špatnou bytovou situaci. Kladně naopak hodnotí spolupráci v rámci mikroregionu, za problematickou nepovažují ani administrativu spojenou s povinně zveřejňovanými informacemi nebo schvalování právně závazných dokumentů měst a obcí, které zastupují.

Výsledné pořadí krajů za rok 2019.Zdroj: Místo pro život