„Věřím, že generál Petřík využije v nové funkci všechny zkušenosti a znalosti, které získal během svého působení na Policejním prezidiu. Jsem také rád, že bude působit v kraji, který je jeho domovským a záleží mu na něm,“ řekl Švejdar.

Sám nový ředitel se chce nejprve setkat se všemi vedoucími organizačních článků krajského ředitelství a územních odborů. Za priority označil personální stabilizaci a oblast dopravy. „Chci se důsledně věnovat oblasti dopravy s ohledem na skutečnost, že v královéhradeckém regionu rapidně stoupá počet úmrtí na silnicích,“ řekl Petřík. Zaměřit se chce i na záchyt odcizených vozidel, která se přes Královéhradecký kraj často převáží z Rakouska nebo Německa do Polska.

Petřík ve své řeči uvedl, že i přes klesající tendenci počtu páchaných trestných činů a zvyšující se objasněnost nesmí krajští policisté polevit v intenzivním odhalování a vyšetřování trestné činnosti s důrazem na oblast kyberkriminality.