Zelení si krátce před samotnou volbou schválili zavedení spolupředsednictví, modelu, ve kterém se po německém zeleném vzoru o předsednické pravomoci dělí tandem muže a ženy.

„Mezi naše priority patří zadržování vody v krajině pomocí přírodě blízkých opatření, adaptace na klimatickou změnu, podpora moderních forem vzdělávání a podpora aktivního občanství,“ uvedli ve společném prohlášení Richterová a Rufer.

Prvním místopředsedou byl zvolen náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek.