V roce 2007 zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že Kratonohy budou mít svůj znak a prapor. Požadavek byl postoupen ke zpracování heraldikovi M. J. V. Pavlů, který předložil několik návrhů obecních symbolů a zastupitelstvo vybralo spolu s občany jeden návrh.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2008 rozhodl udělit obci Kratonohy znak a vlajku a současné zastupitelstvo schválilo, že dá tyto symboly vysvětit v místním kostele sv. Jakuba .

Slavnostní akt se uskutečnil koncem srpna a vysvěcení provedl farář kratonožské farnosti Pavel Saidl.

Vysvětlení symbolů na znaku a praporu obce provedli místostarostové obce  Iveta Kašparová a Marek Veselý. Doprovodným programem bylo vystoupení královéhradeckého sboru Jitro, který řídil a uváděl sbormistr Jiří Skopal. Sbor zahájil slavnost liturgickou písní a  zazpíval lidové písně. Kolem osmdesáti návštěvníků této akce odcházelo s příjemným zážitkem.

Václav Košťál, kronikář obce