Ve srovnání srokem 2006 získalo některé zudělovaných vyznamenání o 84 bezpříspěvkových dárců méně. První signály o úbytku oceňovaných dárců přišly už vpolovině roku, vdruhém pololetí se tento varovný stav nepodařilo zvrátit.

Méně vyznamenaných dárců ještě neznamená nedostatek krve. Ukazuje to ale na fakt, že celkově ubývá bezpříspěvkových dárců krve a jejích složek. „Dárců je skutečně málo, chybějí nám především mladí dárci,“ přiznává ředitel Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Karel Žabka. „Na transfuzní oddělení nemocnic přichází málo nových dárců a lékaři se tak musejí častěji obracet na ty současné,“ dodává Žabka.

„Bylo by krásným předsevzetím do roku 2008, aby každý zdravý dospělý člověk šel alespoň jednou nebo dvakrát darovat naději a život, tedy svou krev,“ říká Lukáš Pochylý, předseda královéhradeckého Červeného kříže. „Největší rezervy jsou vřadách studentů, kteří umějí žít zodpovědným a bezpečným stylem života a navíc nemají problém suvolňováním ze zaměstnání,“ vysvětluje Pochylý.

Český červený kříž je celosvětově garantem bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek. VČeské republice uděluje mnohonásobným dárcům 6 druhů vyznamenání. Za 10, 20 a 40 odběrů jsou to bronzová, stříbrná a zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského a za 80, 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů jsou to pak takzvané Zlaté kříže třetího, druhého a prvního stupně.

ČČK, Oblastní spolek HK

Ocenění

2007

2006

rozdíl

bronzová medaile

240

273

-33

stříbrná medaile

232

274

-42

zlatá medaile

164

155

9

zlatý kříž III. stupně

31

49

-18

celkem

667

751

-84