Souhlasné stanovisko k zdvoukolejnění trati mezi Opatovicemi na Labem a Hradcem Králové vydalo Ministerstvo životního prostředí 23. července.

Ministerstvo v závazném stanovisku v rámci posuzovaní vlivu na životní prostředí (EIA) například uvádí, že na trase nerostou žádné zvláště chráněné rostliny a že přestože výstavba částečně obnaží půdní a horninový profil, neměla by ovlivnit kvalitu povrchových vod. Negativně hodnotí nutnost vykácení mimolesní zeleně. Ztrátu by však měla vykompenzovat náhradní výsadba. K zemi půjde celkem 3805 stromů včetně jedné řady kaštanů v aleji v hradecké ulici Opatovická.

Uschlé stromy a studny bez vody?

Plánovaná dvoukolejka, která by měla zefektivnit cestování vlakem mezi Hradcem a Pardubicemi, má i řadu odpůrců. Proti dvoukolejce dlouhodobě vystupuje například spolek Kaštanka, který sdružuje místní obyvatele. Spolek nechce přistoupit hlavně na vykácení jedné řady aleje. „Myslíme si, že vykácení jedné strany ohrozí i tu druhou, kterou oslabuje už její blízkost k silnici,“ řekl zástupce spolku Bohdan Samek. Spolek se obává také zásahu do spodních vod, kvůli kterému by zbývající dřeviny začaly usychat.

V souvislosti s narušením podzemních vod mají místní strach i o vodu ve svých studních. Podle spolku Kaštanka může kvůli stavbě vyschnout až sedmdesát studní. Stanovisko ministerstva problém zohledňuje a jako opatření navrhuje monitoring nejbližších studní.

Zaměří se hlavně na kamiony

S vydaným dokumentem se chtějí odpůrci stavby v následujících dnech co nejlépe seznámit. Zaměří se především na část věnovanou nákladní dopravě. „Nákladní vlaky podle nás do města nepatří, taková doprava je problematická třeba z hlediska hluku,“ uvedl Bohdan Samek. Spolek protestuje také proti plánovanému podjezdu pod dvoukolejkou. „Až se stanoviskem seznámíme, chtěli bychom vznést námitky a stát se účastníky stavebního řízení,“ popsal další kroky Bohdan Samek.

Stanovisko EIA je však možné napadnout až v další fázi. „Podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je možné využít opravných prostředků v navazujícím řízení, o přezkum zavázaného stanoviska je možné zažádat také podle správního řádu," uvedl za tiskové oddělení Ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát. Kritici dvoukolejky tedy mohou vznést námitky k souhlasu ministerstva v územním řízení.

Veronika Matúšová, (mih)