Kvůli těmto pracím budou zcela omezeny některé linky městské hromadné dopravy a budou přesměrovány do jiných směrů. Jedná se o linky č. 4, 5, 11, 12,  16, 17, 22, 51, 52, 53 a 54.   (dp)