Čtenářka Ivana upozornila na to, že je úsek nebezpečný především pro pěší. „Při přecházení křižovatky směrem ke schodišti Bono publico se musí chodci dívat vlevo, vpravo a dozadu. Řidiči zase doleva, doprava, znovu doleva a než se rozjedou, může se chodec snažit přejít silnici. Řidič ho nevidí, protože se zrovna dívá vlevo,“ vysvětluje situaci čtenářka.

A dodává, že vzhledem k tomu, že na zastávce bývá hodně školáků, je otázkou času, kdy se tu něco stane. Řešení svízelné dopravní situace je však na dosah.

„U hlavního architekta města je zadaná studie na vylepšení malého hradeckého okruhu. U Fortny by měl vzniknout bezpečnější přechod pro chodce přes Komenského ulici i mezi kasárnami a soudem. Navíc by tu měla být vybudována nová cyklostezka,“ prozradil Lubomír Šitina z dopravního inspektorátu hradecké policie.

Dodal ale, že změna podoby křižovatky je v historickém centru města neproveditelná. Příliš velké šance policista nedává ani možnosti, že by se hustota provozu v této lokalitě snížila.

LENKA KAŠPAROVÁ