Malé slavnosti, kterou uspořádali zástupci Střediska ekologické výchovy Sever, se zúčastnila řada zájemců. Mohli se například posadit na novou dřevěnou lavičku, která obehnala kmen lípy, soutěžící o titul Strom roku 2009.

Na informačních tabulích našli lidé řadu zajímavých údajů, které se týkají těžby a plavení dřeva v Krkonoších i pálení milířů. Součástí příjemné akce pozdního léta se stalo koncertní vystoupení pod širým nebem a předčítání epizody, která se k tématu práce dřevařů váže, z knížky Krakonoš, od folkloristy Jaromíra Jecha. „Chceme připomenout staré řemeslné tradice regionu, zvláště dřevaření a uhlířství.

Na první, historickou část stezky později naváže další část projektu, zaměřená na využívání obnovitelných zdrojů energie,“ řekla Hana Kulichová ze Severu.