Návštěvníci nejvyšších českých hor se budou setkávat se starým i novým logem do úplného přeznačení. Předpokládaná doba výměny znaku se pohybuje v řádu několika málo let. Požadavek na vytvoření návrhu nového loga vyvstal v souvislosti s tvorbou manuálu jednotného vizuálního stylu. Ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka pověřil jeho vypracováním a návrhem na nové logo akademickou malířku Renatu Oppeltovou, pracovnici propagačního oddělení správy. „Základní podmínka zadání směřující k tomu, aby se nové logo do značné míry podobalo logu původnímu, je projevem úcty k tradičnímu symbolu, barvám i historii Krkonošského národního parku,“ uvedla mluvčí Alena Drahná.

Dodala, že znak respektuje tradiční barvy a zachovává i použití stylizovaného květu hořce. „K zásadní změně došlo ve tvaru loga. Namísto původní pavézy je současná kružnice kompaktní, graficky čistý tvar, jehož rozměry, proporce i umístění na různých dokumentech se mnohem snáze definují. Díky tomu došlo i k zpřehlednění textové části, k níž přibyla zkratka MAB, tedy programu člověk a biosféra (Men & Biosphere), jehož součástí Krkonošský národní park je,“ vysvětlila Alena Drahná.

O tom, jak rychle se nový znak dostane do života, informoval ředitel správy, Jan Hřebačka: „Z ekonomických důvodů není možné okamžitě změnit loga na všech tiskovinách, uniformách pro zaměstnance, autoparku nebo v terénu. Proto počítáme s postupným nahrazováním starého loga novým. Předpokládaná doba se pohybuje v řádu několika málo let.“