„Ke změně jsme přistoupili z toho důvodu, že stávající návštěvní řád, který platí od roku 1993, z právního hlediska zastaral,“ poznamenal odborný pracovník Správy KRNAP Radek Drahný.

Turisté si tedy do budoucna musejí dát pozor, protože v novém návštěvním rádu nebudou uvedeny zákazy a příkazy, které obsahují jiné právní normy. „Jedná se například o zákaz volného pobíhání psů, který vyplývá z lesního zákona, zákaz táboření, nebo zákaz sběru planě rostoucích rostlin a jejich části,“ konstatoval Drahný a upozornil: „To, že tyto zákazy v řádu nebudou, neznamená, že přestanou platit.“

Změna se týká také povolení vjezdu do určitých oblastí národního parku. Novinkou je, že k vjezdu do 3. zóny již nebude třeba výjimka Vlády ČR. „Z dopravního značení na konkrétních místech a z našeho připravovaného nařízení o poplatcích bude zřejmé, na která místa 3. zóny národního parku bude vjezd omezený. K vjezdu do 1. a 2. zóny bude třeba i nadále výjimka, tu však bude vydávat přímo Správa KRNAP“ vysvětlil Drahný. Situace se však oproti stávajícímu stavu příliš nezmění, protože už dnes existuje rozsáhlá úprava provozu.

Největší změnou pro návštěvníky hor bude možnost vstupu do volného terénu ve 2. zóně KRNAP, což do současnosti nebylo možné. „Tímto krokem sjednotíme návštěvní řád se stávajícími platnými zákony,“ dodal Drahný.

Správa KRNAP projednala změnu návštěvního řádu s představiteli obcí, které jsou na území Krkonošského národního parku. „Jsem rád, že se všichni starostové k této záležitosti postavili čelem. Předcházela tomu ale řada pracovních setkání, na kterých jsme vysvětlovali jsme, proč ke změně návštěvního řádu musí dojít, jak se navrhované změny dotknou obcí, jejich obyvatel i návštěvníků Krkonoš,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Předseda sdružení Svazku města a obcí Krkonoše Jan Sobotka k tomu dodal: „Obce požadovaly rozumnou výši poplatků za vjezd a setrvání motorových vozidel. Díky vstřícnosti Správy KRNAP se to podařilo. Obce také pomohly upravit text nového návštěvního řádu tak, aby vycházel z mnohaletých zkušeností a znalostí života v obcích.“

Původní a dosud platný návštěvní řád Krkonošského národního parku byl vyhlášen 15. února 1993. Od té doby byl třikrát doplněn.

Návštěvní řády jsou dokumenty, které na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásily správy všech národních parků. Upravují vstup, vjezd a volný pohyb osob mimo zastavěné území obcí.