Nástupce Jiřího Nováka, který opustil správu parku koncem minulého roku, je jako zaměstnanec organizace znalý místních poměrů.

Jan Hřebačka se narodil vroce 1967.Vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské vBrně. Vdruhé polovině 90.let absolvoval řadu stáží na amerických univerzitách na Floridě, vMichiganu a vColoradu.

Po studiích pracoval nejprve vlesním závodě vHorním Maršově, od roku 1994pracuje na Správě KRNAP. Dosud zde zastával funkci zástupce provozního náměstka ředitele a vedoucího péče oles vnárodním parku.

Podílel se mj. na aktivitách nizozemské nadace FACE pro obnovu krkonošských lesů, postižených imisemi či na certifikaci lesního hospodaření vKrkonoších. vkvalitě FSC (Forest Stewardship Council). Výběrové řízení na pozici ředitele Správy KRNAP bylo vypsáno poté, co se předchozí ředitel Jiří Novák po úspěšném výběrovém řízení stal generálním ředitelem státního podniku Lesy ČR.

Výběrová komise se skládala ze zástupců MŽP, státní ochrany přírody, akademické sféry, zástupců obou krajů, na jejichž území KRNAP leží a zástupce Svazku měst a obcí Krkonoše.(jm)