Mlýn sem byl přenesený z Bělče nad Orlicí. Jeho mouku budou krňovičtí využívat při zvláštních příležitostech.