K vidění bude například ukázka chovu zvířat ve skanzenu, prezentace výrobků „Fair Trade“ (spravedlivý obchod), ukázky projektů ZO ČSOP Orlice. Návštěvníci se seznámí mimo jiné s problematikou odpadů.

Nebudou chybět praktické ukázky a hry pro děti, bude možné navštívit poznávací stezku okolím skanzenu (pro děti i dospělé).

V případě příznivých podmínek se nabídne možnost svezení na voze či žebřiňáku. Vstupné na akci dobrovolné.

Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Jsou v něm umístěny architektonické a technické památky z Královéhradecka, podhůří Orlických hor a z Podkrkonoší.

Jsou zde například zvonička z Orlických hor, roubená stodola z Ledců, polabský statek, jenž je správním objektem skanzenu, stodola z Klášterce nad Orlicí, rekonstruovaná bývalá hradecká hospoda Na špici, škola ze Všestar či sušárna ze Semechnic. (zr)