Textů a režie se ujala jeho manželka a dlouholetá pedagožka literárně dramatického oboru Emilie Zámečníková. Zpívali a hráli žáci hudebního oboru. Přímo na pódiu byla živá kapela a samozřejmostí byl i živý zpěv, žádný playback.