Zápach, pobíhající krysy, dvůr, který slouží i jako toaleta. To je dům na rohu Wonkovy ulice v centru krajského města.

Na chování jeho obyvatel si stěžují jejich sousedé dlouhodobě. Nyní dokonce začali podepisovat petici. Na internetu během čtyř dní nasbírali přes 60 podpisů. „Dům je užíván k bydlení způsobem, který nerespektuje základní pravidla nakládání s odpady, základní hygienická pravidla a základní pravidla slušného chování a dobrých sousedských vztahů," uvedl za petiční výbor Jan Veselý. Podle něj obyvatelé domu odhazují na dvůr odpadky a dvůr navíc používají jako toaletu. V okolí se proto šíří zápach, navíc se sem stahují hlodavci a hmyz. „Máme oprávněné obavy, že tento stav může vést k šíření infekčních nemocí a tím k ohrožení a narušení zdravotního stavu nás, obyvatel okolních domů," upozornil Jan Veselý.

Město se nyní rozhodlo, že obyvatelům domu přistaví na svoje náklady kontejner, aby mohli odpadky ze dvora zlikvidovat.

Bez vody a bez kanalizace

„O problému v tomto domě a okolí víme a snažíme se jej řešit již delší dobu. Majitelem domu ale není město, proto jsou naše zákonné možnosti provádět kontrolu v objektu poměrně omezené. Navíc komunikace s majitelem domu je komplikovaná tím, že je trvale v zahraničí. S orgány státní správy se nám nepodařilo zajistit způsob, jak problém vyřešit, dohodli jsme se ale přímo s obyvateli domu, že objekt vyklidí, pokud město přistaví kontejnery a odpad zlikviduje. To je pro obyvatele okolních domů nyní asi to nejdůležitější. Jeden kontejner už technické služby odvezly, dokud tam bude co odvážet, přistavíme další. Nyní bude na státní správě, jak se jí v tomto domě podaří zajistit dodržování takových hygienických podmínek, aby nebyly pro okolí obtěžující," vyjádřil se primátor Hradce Zdeněk Fink.

V domě neteče voda a není napojen na kanalizaci. „Problém zápachu zde způsobuje právě nefungující kanalizace a hromadění odpadu na místě k tomu neurčeném. Řešení těchto nedostatků náleží příslušným dozorovým orgánům, hygiena nemá v tomto ohledu žádné zákonem stanovené kompetence. Hygienické službě v dané věci kompetenčně náleží provést místní epidemiologické šetření s ohledem na možný výskyt hmyzu a hlodavců," sdělila mluvčí krajské hygieny Veronika Krejčí.

Takové šetření hygiena provedla v březnu. A vlastníkům objektu nařídila desinfekci a deratizaci. „její provedení však nemá smysl bez předchozího odstranění černé skládky, odpadků a nečistot vně i uvnitř objektu. Na tuto skutečnost byli v daném rozhodnutí upozornění jak samotní vlastníci, tak v rámci vzájemné komunikace již několikrát i hradecký magistrát," dodala Krejčí.