„Pro veřejnost bude bazén uzavřen od 29. srpna do 11. září, zahájení provozu je plánováno na pondělí 12. září. ," potvrdila Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové, která bazén provozuje.

Nová slunná loučka bude otevřena pro opalování i v průběhu provozně technologické odstávky plaveckého bazénu.

Kromě běžných drobných oprav 
a údržbářských prací, které nelze uskutečnit za provozu, se uskuteční i největší akce celého areálu – generální oprava dětských šaten vedle dětského bazénku, sprch 
a sociálních zařízení v hodnotě 3,9 milionu korun bez DPH.

„Budou vyměněny veškeré rozvody vody, odpadů, elektřiny, vzduchotechnika a položena nová dlažba 
i obklady. Zároveň dojde 
k výměně všech zařizovacích předmětů. Opravou projde i chodba před dětskými šatnami. V dětských šatnách budou v době odstávky provedeny bourací práce a maximum hrubých stavebních prací. Dokončovací práce budou probíhat i po skončení plánované odstávky, již za provozu bazénu. Dětský bazének bude tedy po odstávce ještě určitou dobu uzavřen," uvedla Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové.

Opravené dětské šatny 
a sociální zázemí by měly být připraveny pro začínající plaváčky od poloviny října.

Možnost koupání a plavání po dobu uzavření krytého bazénu je na letním koupališti Flošna, které bude pro kondiční plavání otevřeno ve všední dny od 6 hodin. Aquacentrum v městských lázních po dobu odstávky bude možné navštívit vchodem z Eliščina nábřeží. Uzavření městských lázní je plánováno od 12. do 23. září.