„Jsem rád, že i v současné době, která klade důraz na ekonomické hledisko a efektivitu vynaložených nákladů, vznikají v našem regionu zajímavé a z architektonického a urbanistického hlediska hodnotné stavby. Díky nim podoba měst a vesnic neupadá, a proto takové počínání Královéhradecký kraj podporuje,“ uvedl hejtman Martin Červíček, pod jehož záštitou se soutěž koná.

Hlásit se mohou stavby všech kategorií zkolaudované nebo s povoleným zkušebním provozem během uplynulých tří let. Výsledky letošního ročníku budou slavnostně vyhlášeny koncem roku za účasti krajského vedení. V roce 2020 usilovalo o titul 15 staveb, zvítězila Rozhledna větru a deště na Velké Deštné. „Inspiraci pro návrh rozhledny jsme nalezli v charakteristických přírodních podmínkách, panujících na vrcholu Velké Deštné. Jak samotný název hory připomíná, zásadním klimatickým jevem, který se zde uplatňuje, je déšť. Druhým zásadním jevem, který neodmyslitelně patří k místním podmínkám, je vítr. Déšť unášený větrem se proto stal hlavním vizuálním a výtvarně-estetickým motivem návrhu,“ informovali autoři architektonického návrhu.

Řidička po smyku prorazila zábradlí na mostu.
FOTO: Řidička po smyku prorazila zábradlí na mostu

Vedle Královéhradeckého kraje je pořadatelem soutěže Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů.