Nový sběrný dvůr najdete od neděle 2. května v areálu bývalé překládací stanice odpadů v místě zvaném Temešvár, které se nachází zhruba dva kilometry od kuklenského sběrného dvoru. Příjezd do nového sběrného dvoru bude možný z Pardubické ulice, první odbočkou vlevo po výjezdu z Kuklen, ihned po odbočce k hypermarketu Albert. Příjezd bude značen. Otevírací doba zůstává stejná – v úterý a ve čtvrtek od 8 do 18 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin.

„Nový sběrný dvůr Temešvár je od původního sběrného dvoru Kukleny vzdálen pouhých několik minut jízdy autem, stěhování by tedy pro Hradečany nemělo znamenat žádné komplikace. Naopak, vzhledem k velikosti nového areálu přinese stěhování sběrného dvoru občanům větší komfort a bezpečnost při vykládce odpadů. Poloha areálu také přispěje k omezení činnosti osob, které si navykly obtěžovat občany již před příjezdem do sběrného dvoru, přičemž od nich vyžadují vydání odpadů, které lze zpeněžit, tedy zejména železa, elektrospotřebičů a podobně. Chceme požádat občany, aby těmto osobám žádné odpady nepředávali. Na zajištění pořádku a bezpečnosti občanů při návštěvě sběrných dvorů bychom rádi spolupracovali s městskou policií,“ řekl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.