V Královéhradeckém kraji je držitelem titulu ještě Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie v Náchodě. V republice jich je pak jen osmnáct.

Pro získání titulu musela škola splnit pět kritérií kampaně: oficiálně deklarovat podporu fair trade, založit řídicí skupinu, která koordinuje kampaň, studenti si zde mohou zakoupit fairtradové výrobky, v rámci výuky se věnovat tématům globálního rozvojového vzdělávání včetně fair trade a pořádat osvětové akce pro veřejnost.

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život.

Důležité informace

Jednou z členek fairtradové skupiny je i Denisa Daňková z 8. B: „Jsem v akční skupině, protože si myslím, že je dobré nějak aktivně podpořit fair trade. Při chystání akcí se dozvím víc o světě, co jsem třeba ještě nevěděla, a mám dobrý pocit z toho, že dokážu pomoct. Fair trade je ve škole důležitý, protože se k dětem dostanou další informace, které potřebují do života."

Mezi takové akce, za kterými stojí školní fairtradová skupina, která je tvořena devíti žáky a dvěma učitelkami, patřila v letošním roce na škole například Noc s fair trade, v průběhu které si více jak třicet žáků druhého stupně povídalo, co vlastně ví o světě a o fair trade.

„Kromě podpory rodin zemědělců z chudých zemí je pro mě fair trade ve škole i něco, co nám poskytuje platformu ke společnému setkávání žáků a učitelů nejen v lavicích. Umožňuje to otevřít témata, kterým není většinou věnován takový prostor, jaký si zasluhují, přináší to růst všem zúčastněným, když společně chystáme různé akce nebo přemýšlíme nad tím, jak je to na světě vlastně uspořádáno, jakou roli v tom hrajeme my a co můžeme změnit," uvedla učitelka Petra Schnaubertová.

Studenti si význam fair trade uvědomují a ovlivňují i své rodiny. „Fair trade je ve škole důležitý proto, aby děti pochopily, že se mají skvěle, když mají jídlo, mají z čeho žít a můžou studovat. Je nutné, aby to děti pochopily a donesly to do svých rodin. Když budou rodiny podporovat fair trade, tak se to zase rozroste.  Je to jako takový strom, který pořád sílí a roste. Naše rodina nakupuje fairtradové výrobky, třeba čokolády do dortů nebo na vaření, abychom pomáhali lidem. Myslíme si, že je to důležité a nechceme, aby byl svět nefér," svěřil se šesťák Jiří Podroužek.