Projekt však podporuje nejenom město, ale i část členů Komise místní samosprávy, jímž je Havrda členem. KMS v loňském roce projekt připomínkovala a investor všechny vznesené požadavky do projektu zapracoval. Do celé věci se však vložil Spolek pro pro rozvoj Plačic a Kuklen, který obrátil na hradecký magistrát. Předsedkyně kuklenské KMS Alena Nekolová uvedla, že každý nový urbanistický projekt, který bude pečlivě prodebatován, šedi Kuklen prospěje. „A to nejenom vizuálně, ale i demograficky,“ uvedla Alena Nekolová, která se tak distancovala od razantních slov „svého“ člena, jež skrze Spolek podal podnět na hradecký magistrát. „Záměr investora a také spoustu Kukleňáků je pro nás nepřijatelný. Dům má vyrůst v těsné blízkosti hřiště, které využívá nejenom škola, ale také místní rodiny a děti. Stavba velmi všem znepříjemní život,“ nechal se slyšet Alois Havrda, který by byl rád, kdyby město s vlastníkem pozemku vyjednalo buď směnu za jiný pozemek, nebo pozemek odkoupilo. „V Kuklenách je mnoho jiných lokalit, kde by se mohl dům postavit. Nejsem apriory proti výstavbě, ale nelíbí se mi umístění,“ dodal hradecký zastupitel, který v minulých dnech odeslal jménem Spolku na magistrát třístránkový dokument námitek.

V něm mimo jiné stojí: „Umístění předmětného čtyřpodlažního bytového domu se zvýšeným přízemím o 63 bytech prakticky na celém stavebním pozemku zásadně ovlivní mikroklima ve zbývající části kotliny (sníženině). V těsném sousedství se zde nachází na pozemcích ve vlastnictví města Hradec Králové i školní a veřejné hřiště, které je nedílnou součástí školského areálu a jehož pořízení a stavba nebylo malou investicí města.“ Odpůrcům stavby se také nelíbí, že by mělo zmizet zdejší stromořadí a zbourat místní vila. „Již v minulosti se uvažovalo, že tato vila bude zrekonstruována a přestavěna na další zázemí pro školu. Například by zde mohla vzniknout kuchyně a jídelna, kterou má dnes škola v nevyhovujících podmínkách,“ dodal Alois Havrda a poukázal na další nevýhody stavby, jež by měla být jen pár metrů od tartanové dráhy. „Pominu fakt, že na straně ke hřišti mají být balkóny, kdy lidé budou jistě grilovat a kouřit a kouř půjde na děti. Ale nevyhovuje to ani z požárního hlediska. A co když se bude v budoucnu opravovat fasáda? To se tartanová dráha zcela zničí. I když ona se zničí i tak. Jelikož vlhkost nebude mít kam unikat a z dráhy se za pár měsíců po dostavbě baráku stane místo plné plísně,“ dodal hradecký zastupitel.

Podle Spolku je také stavba v rozporu se zákonem, respektive vyhláškou o „O obecných požadavcích na využívání území“ a „požaduje zachování rázu lokality, která je vnímána zejména z pohledu centrální Pražské ulice, zachování prostoru pro posílení zeleně v okolí hřiště a vytváření podmínek pro další udržitelný rozvoj školského areálu. Tento je svými funkcemi pro městskou část Kukleny nezastupitelný a je nepřípustné jeho omezování.“

Město pozemek nekoupí

Obavy Kukleňáků však hradecký magistrát nesdílí. „Připomínky kolegy Havrdy a Spolku samozřejmě respektuji a nechci je nijak obcházet. Ve věci jsem absolvovala několik jednání, vyslechla jsem názory všech stran a stejně učinili i projektant a investor akce. Po všech těchto jednáních nemohu říci, že připomínky pana Havrdy sdílí větší skupina obyvatel Kuklen,“ uvedla náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová s tím, že pro ni je důležitý i názor vedení místní základní školy. To podle ní žádné námitky nevzneslo. „Proto nevidím nějaký zásadní důvod, proč by v tomto případě město mělo bránit výstavbě nových bytů, kam by se mohly nastěhovat mladé rodiny a takto došlo k oživení lokality Kuklen,“ dodala náměstkyně primátora. Podle ní nelze akceptovat ani námitky na porušení například požárních předpisů.

Ani o odkupu či směně pozemku město neuvažuje. „Město s nabídkou současný majitel neoslovil a radnice ani nemá důvod vyvolat takovéto jednání,“ uvedla Věra Pourová s tím, že cena pozemků pro město by navíc nebyla nikterak levná. Rozdílné názory panují i v otázce zdejší vily. „Její přestavba na kuchyň a zejména potřebnou jídelnu by nebyla efektivní, máme vymyšleno jiné, lepší a bezesporu levnější řešení na stávajícím školním pozemku. Školní pozemek má dostatečnou kapacitu na umístění stravovacího zařízení a kolega náměstek pro školství s ředitelem školy již domlouvá potřebné detaily této investice. Je to ale také otázka volných finančních prostředků,“ dodala Věra Pourová.