.

Vzpoura obyvatel městské čtvrti Kukleny proti stavbě sídliště Nová Zelená na pozemcích mezi současnou zástavbou a starou silnicí na Prahu zabrala. Alespoň částečně. Zastupitelé ve středu odpoledne odmávali těsnou většinou devatenácti hlasů vydání změny územního plánu, která přemění ornou půdu na stavební parcely.

Kolapsu dopravy, který hrozil s plánovanou stavbou obchodních center v lokalitě, a jehož se obyvatelé Kuklen tak obávají, by měla zabránit nová podmínka pro firmy, kterou zastupitelé do změny územního plánu ve středu vložili.

V podstatě se tam teď nesmí postavit nic jiného než rodinné domky. Investoři, kteří budou mít na pozemcích větší plány, budou muset přispět na stavbu komunikace Nová Zelená, která má z velké části obejít Pražskou třídu,“ uvedl náměstek primátora Josef Malíř.

Vybudování silnice, která by měla spojit kruhový objekt před Stěžerami s podjezdem v Kuklenách v blízkosti křižovatky Koruna, přijde podle Malíře řádově na desítky milionů korun.

„To by pro firmy neměl být problém. Horší to bude s pozemky, které investoři budou muset pro stavbu vykoupit,“ řekl náměstek primátora.

Obyvatelé Kuklen však i přes částečné vítězství neslaví. „Je to komplot. Podmínka pro firmy je čistě formální věc, aby to prošlo,“ řekl předseda občanského sdružení Kukleny Jaroslav Pokorný.

Část obyvatel chce na město podat trestní oznámení. „Podklady pro modelování dopravní situace byly zkreslené. Byly tam zakomponovány neexistující křižovatky a komunikace, na které nejsou peníze a jestli budou, tak za dlouho. Musíme se poradit s právníkem, ale asi to podáme. Už totiž nemáme jinou možnost, jak vstoupit do řízení,“ řekla členka Občanského sdružení Kukleny Marcela Wolfová.

Přestřelka na zasedání zastupitelstva trvala více než dvě hodiny. Zatímco někteří si nepokrytě přihřívali předvolební polévku, jiní se snažili argumentovat věcně.

„Dnešní úzkou Zelenou ulicí projede šest tisíc aut denně. Po dokončení sjezdu z dálnice to bude o dva tisíce víc a až dojde k vybudování dvou komerčních ploch, tak se počet zvedne na 14 tisíc. Po Pražské třídě už se dnes valí 18 tisíc aut a jejich počet může být až 30 tisíc. Nikdo vás nevolil, abyste zhoršovali podmínky v Kuklenách,“ oslovil například hradecké zastupitele Radek Martinec.

Proti změně územního plánu se kromě obyvatel Kuklen postavili také například fanoušci FC Hradec Králové nebo místní organizace Strany zelených. „Příklady Plachty, Březhradu i Nové Zelené představují hloupé a nezodpovědné drancování volné krajiny. Současné vedení města si zjevně plete rozvoj Hradce Králové s betonováním přírody,“ uvedl předseda organizace Martin Hanousek.

Architekt Tomáš Vymetálek, který pracuje na studii Nová Zelená, na zastupitelstvu připomněl územní vývoj lokality, který sahá do první třetiny dvacátého století. „Idea městského okruhu byla představena v roce 1928 a již tehdy byly stanoveny tři hlavní rozvojové trasy, a to Praha, Varšava a Pardubice. Vize nemůže uspokojit každého. Změna je komplexní. Pokud se ji nepodaří zafixovat, tak se dopravní systém v Kuklenách rozpadne.“


Kukleny - Nová Zelená - vizualizace.
Výsledky průzkumu agentury IDMZ:
Pro stavbu Ikea v HK 93%
Proti stavbě 7%
Mezi Kuklenami a Sv. Dvory?
Ano 86%
Ne 14%
Počet oslovených lidí 1034


DOPIS FANOUŠKŮ Fan-klubu Votroci 2000

Vážení zastupitelé,

obracíme se na Vás s naléhavou žádostí a upozorněním k následující
situaci. V úterý 30. března 2010 budete na zastupitelstvu projednávat
bod změny územního plánu č. 177 v lokalitě Nová Zelená. Tato změna
umožní, aby v tomto území v blízké budoucnosti vzniklo nejen údajné
sídliště pro občany (vzhledem k přesycenosti nabídky nemovitostí v HK
zjevně nereálné), ale zejména obří nákupní centrum, které bude zahrnovat minimálně 100 obchodů.

Již v roce 2002 závazně zastupitelé odsouhlasili výstavbu nového
fotbalového stadionu v Hradci Králové (na což čekají celé generace
fanoušků, kteří již delší dobu odmítají chodit na malšovický
všesportovní stadion, který je po všech stránkách nevyhovující a na
kterém není možné hrát 1 ligu). Teprve po 10 letech
- v roce 2012 - má být výstavba nového stadionu ukončena - jako první
etapa schváleného konceptu výstavby "Parku Malšovice" (úzké propojení
špičkového sportu, nakupování a volnočasových aktivit v jedinečné
lokalitě blízko centra města s vynikající dopravní obslužností a
infrastrukturou), který má přilákat do Hradce Králové z celých
východních Čech denně desítky tisíc návštěvníků centra včetně potencionálních návštěvníků fotbalových zápasů.

Pokud schválíte výše zmíněnou chystanou změnu územního plánu v
lokalitě Nová Zelená, způsobíte odliv těchto návštěvníků. Tato
roztříštěnost zájmů se samozřejmě negativně projeví i v dalších
oblastech, jako je např. investice města do městského koupaliště.
Jinými slovy, bude-li na okraji města stát další silný magnet pro
lidi, bude na fotbal a na koupaliště chodit daleko méně lidí, než si všichni přejeme.

Podle našich zjištění bude mít nákupní centrum společnosti ECE, které
má být nedílnou součástí "Parku Malšovice", stejnou cílovou skupinu
zákazníků, ale zejména nájemců obchodních jednotek, jako obchodní
centrum v Nové Zelené. Z příspěvku zástupce ECE z poslední Besedy
pořádané naším fanklubem jasně vyplynulo, že případná výstavba
konkurenčního centra ve stejnou dobu nebo dokonce dříve, než bude
postaveno jejich centrum, znamená vážné ohrožení realizace celého
projektu "Park Malšovice" včetně výstavby nového stadionu, jelikož by
ECE případně nemusela být schopna najít dostatek nájemníků. Tyto
příjmy mají jednak zaplatit kupní cenu za pozemky a jednak bude ECE
přispívat 10 let sponzorsky fotbalovému klubu na jeho činnost (700 000
€ ročně). Změna územního plánu v Nové Zelené tedy bezprostředně celý projekt Parku Malšovice ohrožuje.

Celý postup územní změny provází navíc řada podezřelých nesrovnalostí.
Podle našich informací, ověřených u developerů, údajná výstavba nového
sídliště tak jak ji proklamují někteří zastupitelé a média slouží
pouze jako záminka k tomu, aby dotčené pozemky mohl jejich současný
majitel, silná lobbystická skupina, skokově zhodnotit a prodat s co
největším ziskem (pozemky jsou v současné době zapsány jako orná půda)
komerčním subjektům. Proces změny probíhá neuvěřitelně rychle, aniž by
byla dostatečně vyřešena otázka dopravního napojení či byla dostatečně projednána s občany, žijícími v dané lokalitě Nové Zelené.

Ptáme se Vás tímto, komu celá tato změna má vlastně prospět, občanům
nebo úzké cílové skupině lobbystů. Pokud chceme mít v Hradci kvalitní
fotbal, nový stadion a skutečné centrum volnočasových aktivit (areály
Park Malšovice + nové Městské koupaliště), není možné podpořit tuto změnu územního plánu.

S pozdravem,
výbor Fan-klubu Votroci 2000, o.s. (Jan Kotouček, Jan Sedunka, Dalibor Šustr)