Na kukuřičném poli o rozloze jednoho hektaru je vytvořena síť cestiček, které dosahují celkové délky téměř čtyř kilometrů. V bludišti jsou připraveny úkoly pro malé i velké. Návštěvník obdrží u vstupu kartičku s tajenkou a během cesty musí nalézt co nejvíce cedulek s písmenky abecedy. Pomocí nich pak lze tajenku vyplnit a získat odměnu.

Cesty bludištěm lemují dvoumetrové rostliny, takže člověk v bludišti velmi snadno ztratí orientaci. Jedinými viditelnými body jsou dva stožáry s vlajkami. Červený prapor označuje pozici vstupu do labyrintu a modrý stojí přesně v jeho středu. Kromě hledání písmenek mohou návštěvníci vyzkoušet i interaktivní hru. K jejímu absolvování je nutné si do mobilu či tabletu nainstalovat aplikaci Kukuřičáci a poté co nejrychleji projít bludiště a najít v něm 8 cedulí s QR kódy. Po nasnímání všech snímků se na webu soutěže uloží dosažený čas, který lze následně porovnávat s ostatními soutěžícími z celé republiky.

Originální koncept, převzatý ze zahraničí, se v České republice těší poměrně velké popularitě, bludiště tu dnes lze nalézt již na 12 místech. Do hradeckého bludiště dochází denně v závislosti na počasí pravidelně 50 až 100 návštěvníků. Převažují mezi nimi rodiny s dětmi, nebo mladé páry. Bludiště je až do 19. srpna otevřeno každý den od 9 do 20 hodin. V sobotu můžete navštívit bludiště i v netradičním čase. Od 21 hodin je připraveno pro rodiče s dětmi noční bloudění.

Jan Novotný