Podívat se na stav lesů v Ústeckém kraji bude moci kdokoliv, kdo bude mít přístup k internetu. A to i přímo v terénu prostřednictvím mobilních telefonů. „V aplikaci budou vyznačené tři zóny podle intenzity zasažení kůrovcovou kalamitou. Předpokládáme, že bychom ji spustili od letošního dubna,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková. 

Druhou funkci ocení především turisté nebo lidé mířící na procházky v lesích. V mapové aplikaci totiž bude možné vyhledat i místa plánované nebo probíhající těžby stromů zasažených lýkožroutem.

„Někdy mám pocit, že lesáci mají radost, když někdo k nim dojde a musí se otočit. Podobná aplikace ale návštěvníkům určitě pomůže,“ oceňuje snahy kraje předseda Klubu českých turistů v Krásné Lípě Václav Hieke. Právě Šluknovsko patří společně s Národním parkem České Švýcarsko mezi nejvíce zasažená místa, kůrovec zde zničil miliony stromů. 

Správa národního parku dlouhodobě spolupracuje s provozovatelem mapového serveru Mapy.cz. Díky tomu je možné najít v turistických mapách uzavírky jednotlivých tras, které si vynutily suché padající stromy. V případě potřeby se změny v aplikaci i na internetu objevují v řádech dní, to samé platí pro přeznačené turistické stezky.

Kvůli bezpečnosti návštěvníků regionu bylo totiž nutné některé přetrasovat tak, aby nevedly úseky, ve kterých stromy ve velkém množství padají přímo na lesní cesty a pěšiny. 

Zapojují se i vlastníci lesů 

Na úspěšnosti celého krajského mapového projektu závisí i to, kolik se do něj zapojí vlastníků lesů. Ti největší, jako jsou například Lesy ČR nebo litoměřická diecéze, již podklady pro mapovou aplikaci poskytují. Hejtmanství nyní osloví i drobnější majitele, aby se k nové službě připojili. Kromě obcí jsou to také desítky až stovky majitelů z řad fyzických i právnických osob.

„Po otestování pilotní verze se předpokládá ze strany Ústeckého kraje oslovení a zapojení dalších vlastníků lesů do této aplikace, aby její uživatelé měli co nejvíce informací o možných omezeních na co nejucelenějším území celého kraje,“ upřesnila účel tvorby aplikace Lubomíra Mejstříková. 

Kůrovcový štáb zřídilo hejtmanství loni na přelomu května a června jako poradní orgán rady kraje. Nemá pravomoc vlastníkům lesa nařizovat úpravy nebo zásahy proti kůrovcové kalamitě. „Úkolem štábu bude co nejrychlejší sdílení informací mezi jeho členy, abychom hledali společné řešení kůrovcové kalamity a zabránili větším škodám,“ řekl tehdy hejtman Jan Schiller (ANO).