Zvýšená míra rizika je hlavně v horských oblastech, které byly vichřicí postiženy nejvíce, zejména v okresech Trutnov a Náchod, ale i tam pracovníci Lesů České republiky činí opatření, aby ke kůrovcové kalamitě nedošlo. Toto nebezpečí se eliminuje zejména včasným zpracováním polomového dřeva a nutnou prevencí. „Kalamitně se přemnožuje především lýkožrout smrkový, takže ohroženy jsou porosty s vyšším podílem smrku. V nich proto probíhá trvalá kontrola výskytu, kůrovec je odchytáván do lapáků a do lapačů tak, aby problémy nepůsobil,“ uvádí tisková mluvčí Lesů ČR Šárka Kubelková. Největší riziko spočívá v neodvezeném polomovém dřevu, které je pro kůrovce pravým rájem. „Asanace již napadeného dříví se provádí rychlým odvozem na pilu, dále chemickými postřiky, které se však provádí až tehdy, když se začne vytvářet nová generace larev. Volba správného postupu je individuální, asanují se vždy konkrétní zpracované ležící kmeny, nejedná se tedy o plošný postřik,“ dodává Kubelková.

„V loňském roce bylo na území kraje vytěženo v lesích ve správě Lesů ČR 5300 metrů krychlových kůrovcového dříví, v letošním roce je to prozatím 3600 metrů krychlových. K obraně proti kůrovci jsme letos použili dva a půl tisíce lapáků a je instalováno 350 lapačů. Díky těmto opatřením lze říci, že kůrovec nikde v kraji nepůsobí kalamitní rozvrat porostů. Pokud by se ale obranná opatření přestala dělat, mohla by se situace rychle změnit,“ upozorňuje mluvčí Lesů ČR Šárka Kubelková.