Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové připravil spolu s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a sdružením Pro-Centrál dvanáct kurzů, které pomohou kantorům zvládat moderní technologie při běžné výuce a osvojit si základy mediální výchovy.

„Projekt je určen učitelům z Královéhradeckého kraje. Rámcové vzdělávací programy, na jejichž základě si školy tvoří školní vzdělávací plány, obsahují i mediální výchovu a schopnost využívat komunikační technologie. Jednotlivé kurzy se tak zaměřují především na tři oblasti: na využití počítačů v předmětech, jako je fyzika nebo chemie, na zavádění mediální výchovy a na filmovou a multimediální tvorbu,“ říká Lenka Žáčková z hradecké univerzity.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účast v něm je zdarma. Kurzy začaly letos na podzim a poběží znovu od ledna do května 2010.