Kvůli kontrolám revizorů je na takové kartě sice uvedeno jméno i příjmení držitele a jeho fotografie, v evidenci společnosti však žádné osobní údaje zaznamenány nejsou. Nové anonymní karty se navíc vyrábějí v novém designu.

Pokud zákazníci novou anonymní kartu nechtějí, mohou si ponechat kartu stávající a požádat o výmaz osobních údajů z databáze.