Od vypuknutí zdejších vládních represí proti studentským protestům se Univerzita Hradec Králové intenzivně věnovala evakuaci svého studenta ze země. Student latinskoamerických studií tam na Národní autonomní univerzitě v Leonu absolvoval výměnný pobyt.

Vzhledem k intenzitě protestů se univerzita rozhodla evakuovat jej ze země. Nyní je již mimo Nikaraguu a následující dny bude trávit v bezpečnější Panamě.