Největší nárůsty se prokázaly u pěších uživatelů cyklostezky. „Takový meziroční nárůst nebyl dosud na stezce zaznamenán. Podepsalo se na něm jak jarní oteplení, tak protiepidemická opatření, kdy lidé více vyhledávali pobyt v přírodě,“ uvedl radní Adam Valenta odpovědný za regionální rozvoj, granty a dotace.

Mezinárodní cyklotrasa vede od pramene Labe do Hamburku. V České republice je značena jako dálková cyklotrasa č. 2. První úseky začaly na české straně vznikat v 90. letech minulého století. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších říčních cyklotras v Evropě.