V prostorách krajského ředitelství ho přivítali ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl a náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení Roman Solnička.

Návštěva krajského ředitelství byla součástí pracovní cesty ministra do Hradce Králové, kde se jako host zúčastnil zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě.

Ministr si se zájmem prohlédl výjezdové garáže a požární techniku HZS Královéhradeckého kraje.S ředitelem HZS Královéhradeckého kraje pak hovořil především o nutnosti dostavby požární stanice v Hradci Králové - Kuklenách.