Její součástí je i lávka, která překlenula slepé rameno Labe. Kvůli dokončování povrchu bude ale lávka ve dnech 17. až 21. června uzavřena.

Stavba pětikilometrového úseku začala loni v červnu a vyšla na 30,6 milionu korun. Dotace z programu Integrovaných územních investic pokryla 27 milionů, zbytek uhradily příspěvky města Hradce Králové a kraje. Jde o první zprovozněný úsek cyklostezky Hradec Králové - Pardubice. Nové cyklostrádě se často říká stezka Mechu a perníku, označení napovídá, že v budoucnu se lidé dostanou podél Labe na kole až do Pardubic. Labská stezka má ale ještě větší ambice. Má se stát mezinárodní cyklotrasou a vést od pramene Labe až k ústí řeky, a propojit tak Čechy s Německem.

Christine Havranová