Samotná stavba lávky přes Labe bude moci začít až na podzim příštího roku, jelikož do té doby bude v lokalitě Aldis pracovat stavební firma na dokončení budovy ČSOB. Do konce prázdnin také dojde ke zbourání jedné ze dvou teras, která brání dostavbě budovy ČSOB.

Rada města schválila uzavření smlouvy se společností, která odstranění terasy provede za cenu 3,4 milionu korun bez DPH. Terasa by měla být zbourána do poloviny srpna.

Foto: Ľubica Gembalová
Lidé v lese zahodili pytle s uhlím i plechové lišty