Cílem každoroční kampaně neziskové organizace Prostor pro a jejího nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klídek, je seznámit mladé lidi s činností sociálních pracovníků a zároveň upozornit na rizika nelegálního sprejování.

Letos dvě školy

Letošní expozice zavítá na hradeckou Základní školu SNP a Střední průmyslovou školu stavební. Vedle hlavního cíle výstavy je úkolem organizátorů také snaha ukázat, že legální graffiti může být také formou uměleckého vyjádření.

Rizika graffiti

„Téma graffiti je v dnešní době postavené do stínu jisté kontroverze a proto chceme touto cestou pomoci otevřít téma mezi mladými lidmi a jeho prostřednictvím působit také preventivně. Vzhledem k tomu, že se v současnosti graffiti objevuje čím dál častěji i na poli reklamy, je nutné předávat začátečníkům informace o rizicích sprejerství. Současně nám graffiti slouží jako prostředek k navázání kontaktu s mladými lidmi a následnou další práci s nimi, jako je poskytování sociálních služeb, prevence sociálně nežádoucích jevů a podobně," říká Pavel Vávra, koordinátor výstavy a zároveň sociální pracovník z obecně prospěšné společnosti Prostor pro.

Míst může být více

Na školách expozici studenti a žáci najdou na chodbách. Výstava děl je také doplněna tabulemi a letáky s informacemi o službách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klídek a fotografiemi z aktuálního ročníku Graffiti street jamu.

„Současně jsou během výstavy v určenou dobu přítomni také sociální pracovníci, kteří předávají podrobnější informace a zodpovídají případné dotazy. Každoročně oslovujeme další případné zájemce, zejména ředitele základních a středních škol, městské úřady a další instituce s nabídkou na spolupořádání této výstavy," dodává Vávra.