Zde bude po 78 letech střežit památku poručíka Gayera a 209 padlých druhů 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého československých legií na Rusi, kteří položili život v letech 1917 až 1920.

Původní pomník byl odhalen 6. června 1937. „Tak jako jiné sochy, které upomínaly na první republiku, i pomník padlých legionářů byl zničen za protektorátu. Bylo to v průběhu roku 1940, kdy byla taktéž odstraněna socha T. G. Masaryka,“ uvedla Jaroslava Pospíšilová z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Ke slavnostnímu znovuodhalení pomníku dojde v neděli 10. června.