Právo volby?V domově chybíO tom, že obyvatelé Domova U Biřičky nemají právo volby, se může jednoduše přesvědčit každý. Stačí se podívat na internetové stránky domova informace tam najdete pouze o nově příchozím lékaři. O stávajícím doktorovi, který zde pracuje už více než tři roky, tu nenaleznete ani zmínku. „Když přijde do domova nový klient, tak mu je automaticky nabídnut nově příchozí lékař, neexistuje možnost výběru," potvrdil Deníku pod zárukou anonymity zaměstnanec Domova, jeho jméno redakce zná. Dění v Domově U Biřičky se budeme věnovat i v následujících dnech.

Považujete jednání vedení domova za standardní? Mělo by například vedení domova zasahovat do praxe lékaře?
Jednání vedení domova bylo nestandardní. Každý člověk má právo na svobodnou volbu lékaře. Obyvatelé domova pro seniory jsou sice v naprosté většině svéprávní, ale velmi snadno manipulovatelní. Toto jednání vedení Domova považuji za nepřijatelnou manipulaci s obyvateli Domova U Biřičky. Vedení Domova má právo reagovat na špatnou lékařskou péči. K tomu jsou vytvořeny standardní postupy stížnosti na nesprávný postup příslušného lékaře u České lékařské komory (ČLK) nebo na Krajském úřadu. Před událostí přeregistrace žádná stížnost na lékařskou péči kolegy Bareše (lékař Domova U Biřičky, pozn. red.) však podána nebyla. Přímé zásahy do lékařské péče jsou přijatelné jen ve vyhraněných situacích při ohrožení života jako bezprostřední zásah k odvrácení kriminálního činu. V každé demokratické společnosti je zdůrazňována svoboda výkonu lékařského povolání, protože z historie víme, jak úděsné jsou zásahy do vztahu lékař pacient zejména v totalitních režimech.

Jsou podobná přeregistrování takového množství klientů běžnou praxí?
Ne, to opravdu nejsou.

Česká lékařská komora se touto situací zaobírala, jaké z ní vyvodila důsledky?
Jako předseda okresního sdružení České lékařské komory jsem opakovaně protestoval proti zásahům do standardních podmínek poskytování lékařské péče v Domově U Biřičky vlivem aktivity vedení domova u zřizovatele Domova U Biřičky, tedy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Etický kodex České lékařské komory zakazuje lékařům provádět aktivity, které jsou nedůstojnou reklamou lékaře nebo agitací pro rozšíření klientely. Takovou činnost lékaři nesmějí dělat ani prostřednictvím druhých osob. Jednání lékařů přicházejícího zdravotnického subjektu do Domova U Biřičky hodnotila příslušná revizní komise okresního sdružení ČLK v Chrudimi a podala návrh na kárné řízení s příslušnými lékaři.

Jaký následný postup byl doporučen kraji a vzal tyto připomínky úřad v úvahu?
Hejtman Královéhradeckého kraje byl opakovaně (3. března a 29. června 2015) písemně vyzván k takovému zásahu v Domově U Biřičky, který by obnovil standardní situaci pro poskytování lékařské péče v domově. V mezidobí proběhlo opakované ústní jednání s radním pro sociální oblast Josefem Lukáškem. Dosud se standardní situaci v Domově obnovit nepodařilo. Na druhý oficiální dopis poslaný těsně před prázdninami jsem dosud vyjádření nedostal, nepovažuji věc za uzavřenou.

Setkal jste se během vaší praxe už s něčím podobným?
Ne, v praxi jsem se s něčím podobným nesetkal. Slyšel jsem o některých negativních jevech přeregistrování pacientů mezi lékaři. Tato míra a způsob přeregistrování jsou ale výjimečné.