Kámen, který včera s pořádným žuchnutím spadl ze srdce oběma východočeským hejtmanům, bylo slyšet na míle daleko.
„Zvítězil zdravý rozum,“ radoval se pardubický hejtman Radko Martínek nad koncem lékařských protestů.

Válečná sekera byla zakopána. I když je pravda, že nikdo neví, na jak dlouho. V sázce je navíc také rostoucí nespokojenost hasičů, policistů a dalších záchranářských složek.

Byly by to totiž právě kraje, které jsou ze zákona povinny zajistit občanům ve svých nemocnicích lékařskou péči. Nic naplat, že ve sporu hrály třetí housle, odboráři se hádali se státem.

„Hrozbu nedostatku lékařů v krajských nemocnicích budeme moci považovat za zažehnanou až ve chvíli, kdy lékaři skutečně stáhnou výpovědi. Do té doby je naplnění ohrožení zdravotní péče stále ve hře a nemocnice se v tom případě musí na možný dopad protestu začít včas a odpovědně připravovat,“ mírní nadšení hejtman Královéhradeckého kraje ústy svého mluvčího Imricha Dioszegiho. Vedení zdejšího zdravotnického holdingu se proto sejde už dnes.

Lékaři skutečně varují, že své výpovědi začnou stahovat až poté, co pondělní memorandum schválí i druhá strana – vláda. A v ní se hraje o víc než „jen“ o zdravotnictví.

Hlava ministra zdravotnictví Leoše Hegera, bývalého úspěšného šéfa hradecké fakultní nemocnice, by byla pro rozhádané koaliční partnery cenným politickým skalpem. Nic na tom, že by to odnesli pacienti…

Skutečný kompromis: spokojen není nikdo

Spokojeni s výsledným kompromisem přitom nejsou ani sami lékaři. Mnozí odpůrci se rozhodli hlasovat pro dohodu s vládou až na pondělním jednání centrály Lékařského odborového klubu (LOK).

„Ohlasy mezi lékaři v nemocnici jsou rozporuplné. Někteří jsou zklamaní, hlavně kvůli nižší částce vyjednaných peněz, navíc nejsou jasné záruky slíbených reforem zdravotnického systému,“ řekl šéf odborářů pardubické nemocnice Tomáš Gottvald.

„Pokud se vláda pokusí dohody nějak zpochybňovat nebo nás podvést a dohodu nedodržet, naše reakce bude okamžitá a už bez mediálního humbuku a vyčerpávající kampaně ihned podáme výpovědi, stejně jako výpovědi z přesčasové práce. Naše akce nám samotným ukázala naši sílu, myslím, že by se v tom případě zapojilo do protestů ještě více lékařů než nyní, Navíc by tím vláda dala občanům jasně najevo, že o dohodu a jejich klid jakožto pacientů nemá zájem,“ uvedl šéf LOKu hradecké fakultní nemocnice David Doležal.

Lékařští odboráři dokonce mluví o častém zastrašování a výhrůžkách či anonymních e–mailech, které dostávali. Nakonec však své výpovědi stáhlo jen několik lékařů, nejvíc v hradecké fakultní a jičínské nemocnici. Odboráři kvůli jednotnému postupu odmítli i nabídku Pardubického kraje, že jim platy dorovná ze svého.

„Z naší strany jsme ve výsledné dohodě ustoupili. V zájmu pacientů a zklidnění siituace,“ poznamenal nejmenovaný odborář.

Co si o výsledné dohodě mezi lékaři a vládou myslíte vy? Kdo ustoupil víc? Diskutujte u tohoto článku.

Dopis LOKu lékařům:

Vážené kolegyně, kolegové.
Včera proběhla v Praze schůze předsedů MO LOK-SČL a dalších zástupců nemocnic z celé republiky, kteří zastupovali lékaře účastnící se protestní akce „Děkujeme, odcházíme“. Jediným tématem bylo posouzení posledního návrhu ministerstva tzv. Memoranda. Diskuse byla, jak se dalo očekávat, velmi bouřlivá. Pokud bylo poukazováno na nedostatky této dohody, byla to především absence 100% záruk pro konečné splnění našich požadavků. Přítomní právníci komory a LOKvšak postupně většinu auditoria přesvědčili, že definice takových záruk, jejich vtělení do jakékoli právně vymahatelné formy a následné prosazení je prakticky nemožné.

Velkým tématem bylo odložení projednávání tohoto Memoranda ze strany vlády, o čemž se přítomní dozvěděli v průběhu jednání. Dlouho byla diskutována možnost také naše jednání odložit. Nakonec se většina delegátů shodla na tom, že cílem tohoto odložení je téměř jistě především ze strany zástupců ODS snaha právě o to, abychom memorandum odmítli. Následně bychom byli pochopitelně označení za vyděrače u kuvéz z nedonošenými dětmi apod.

Přítomní zástupci nakonec usoudili, vědomi si své síly, že nejlepší odpovědí těm, kteří tak falešně a účelové vzývají zájem pacientů a dohodu ve skutečnosti nechtějí (nedohoda by otevřela jim a jejich mecenášům cestu k privatizaci některých postižených nemocnic), bude právě odsouhlasení memoranda. Jakýkoli náznak nesplnění některého z bodů pak bude ztrestán. Tentokrát bez vysilující několika měsíční kampaně a mediálních bojů. Naše jednota tváří v tvář lokálním nabídkám či výhrůžkám nám ukázala naši sílu.

Na základě toho přítomní delegáti odhalsovali přijetí tohoto memoranda. Postup v následujících dnech tedy bude následující.

1) Podpis Memoranda – za ČR ministr zdravotnictví, za nás předseda LOK-SČL
2) Do třech dnů je podle znění Memoranda LOK povinen vyzvat lékaře ke stažení výpovědí. Tento akt je individuálním aktem každéholékaře (stejně jako byla výpověď) a je pouze na něm, zda tak učiní.
3) Lékaři vyčkají schválení Memoranda vládou ČR a po tomto aktu (ti, kteří tak chtějí učinit), stáhnou své výpovědi. Vzhledem k síle a jednotě v naší nemocnici, jsme pro naše kolegy v Královehradeckémn kraji zárukou bezproblémového vrácení těch, kteří o to stojí do svých nemocnic. FN HK proto podle situace v okolních nemocnicích učiní jako poslední.

O výsledku jednání a výše uvedeném postupu, byl již informován ředitel FN prof.Prymula, který obdrží i kopii tohoto dopisu.

16.2.2011 Hradec Králové
Za MO LOK-SČL a NERVAK FN HK MUDr. David Doležal