Situaci by mohl zvrátit pouze výrazný úspěch při vyjednávání s lékaři, ke kterému by muselo dojít do konce ledna. Prioritou kraje je, aby akutní zdravotní péče zůstala pro všechny pacienty dostupná.

„Královéhradecký kraj se bude snažit zajistit lidem co nejdostupnější a nejlepší zdravotní péči i přes plánované odchody lékařů. Krajské nemocnice se budou muset o pacienty podělit tak, aby zajistily především nutnou akutní péči. Plánované výkony bohužel budou muset odkládat na pozdější dobu,“ uvedla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

Podle posledních údajů z krajských nemocnic hodlá odejít 121 lékařů z celkového počtu 446. Nejvíce výpovědí odevzdali lékaři v Oblastní nemocnici Náchod a Oblastní nemocnici Jičín. Chod zdravotnických zařízení poznamená především úbytek anesteziologů, chirurgů a gynekologů.

„Krajská pracovní skupina, která se zabývá zajištěním péče o obyvatele regionu v případě odchodů lékařů, se sejde 24. ledna. Na této schůzce bude rozplánováno zajištění péče ve všech nemocnicích kraje podle toho, jak budou jejich oddělení schopná fungovat. Bude také například určeno, kam mají záchranáři vozit pacienty, aby jim byla zajištěna odpovídající odborná péče,“ dodala radní Třešňáková.

Prioritou kraje je udržení chodu všech pěti jeho nemocnic a zajištění akutní péče. Kraj se bude postupně snažit doplnit lékařský personál tak, aby zdravotnická zařízení mohla co nejdříve zahájit svůj provoz v obvyklém režimu. Královéhradecký kraj je zřizovatelem nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem. V kraji dále působí Fakultní nemocnice Hradec Králové a Česko-německá horská nemocnice ve Vrchlabí.

Jak nám potvrdil předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů David Doležal z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, mělo by odejít 188 lékařů. Dodal, že zatím stáhli výpověď pouze dva lékaři. To pro fakultní nemocnici znamená, že jsou ohroženy obory pediatrie včetně dětské chirurgie, ortopedie, hematologie, chirurgie či rentgen. „Záleží na politicích, zda přijdou s opatřeními pro letošní rok a konkrétními zárukami a danými termíny. V nemocnici situace graduje, nikdo příliš v dohodu nevěří,“ uvedl. (jh, pov)