Významné jubileum si zaslouží řádně připomenout. Fakulta proto v úterý otevírá výstavu Obrázky z cest II, sestavenou z kreseb Rudolfa Malce.

„Jak název výstavy napovídá, je to již druhé pokračování, první kresby z cest po Evropě profesor Malec vystavoval  ve stejných prostorách v roce 2009 u příležitosti svých 85. narozenin," připomíná malíř Josef Bavor.

Výstava kreseb v prvním poschodí budovy Lékařské fakulty v Šimkově ulici potrvá do 22. dubna, její vernisáž je v úterý v 16 hodin.

Kresbě se neurochirurg Malec věnuje od střední školy
• Profesor Rudolf Malec se narodil v Hradci Králové, a kromě několika válečných let zasvětil svůj osobní i profesní život městu na soutoku Labe s Orlicí.
• Středoškolská studia absolvoval na hradeckém gymnáziu, a už tam pod vlivem svého profesora výtvarné výchovy Karla Štěrby se začal věnovat kresbě, později se vypracoval na skvělého portrétistu, který je schopen několika tahy charakterizovat obličej či postavu.
• Nastoupili ke studiu na tehdy nově vzniklé hradecké lékařské fakultě. Tam také v květnu roku 1950 odpromoval.
• Ve spolupráci právě s pozdějším profesorem Petrem se věnoval ojedinělé práci, a to sestavování scénáře k filmu o ošetřování mozkových cévních výdutí. Tento film v roce 1956 získal první cenu na festivalu odborných filmů v Benátkách a ve své době, kdy se výdutě ošetřovaly radikálně jen na několika pracovištích v Evropě, byl velmi přínosný.
• Kromě běžné klinické práce se pak věnoval cévní problematice a z ní vytěžil v roce 1965 svoji kandidátskou, a poté v roce 1966 i habilitační práci, která se týkala vyšetřování bočního mozkového oběhu pomocí orbitopletysmografie.
• Rudolf Malec se nikdy nestal členem žádné politické strany – funkční místo docenta mu bylo přiznáno až za 15 let – v tomto období se však o to usilovněji věnuje neurochirurgické a zvlášť traumatologické problematice.
• V roce 1986 se stává přednostou kliniky a dál rozvíjí problematiku cévní i složitých nitrolebních tumorů, zvlášť se věnuje otázkám použití laseru v chirurgických indikacích, k čemuž měl dobrý předpoklad díky své technické zdatnosti.
• V roce 1993 byl jmenován profesorem. Léta 1986 -1994, kdy působil jako přednosta kliniky, představovala pro hradeckou neurochirurgii další rozvoj v inovacích nejen operačních postupů, ale i v postupném zavádění nových metod v neurotraumatologii na jednotce intenzivní péče.
• Profesor Malec významně působil po celé toto období jako pedagog, který učil mnoho generací mediků. Ti rádi vzpomínají na jeho vtipně a graficky nadstandardně vybavené přednášky. Svému výtvarnému koníčku zůstal věrný celý život, ilustroval řadu nejen odborných publikací, vytvořil unikátní portrétní galerii hradeckých osobností, jeho celoživotní výtvarná práce je výjimečnou kronikou lidských příběhů.
• Za své celoživotní dílo obdržel loni Rudolf Malec z rukou primátora Zdeňka Finka cenu Františka Ulricha.