Nanomateriály jsou například vlákna, částice nebo trubičky tak malé, že je není možné pozorovat lidským okem či běžným mikroskopem. Výzkum je zaměřený na vývoj a modifikaci těchto látek. Zároveň budou odborníci zkoumat, zda některé nanomateriály nemohou pro lidský organismus představovat zdravotní rizika.

V současné době výzkumné týmy pracují na výběru metod vhodných pro zkoumání škodlivých účinků nanomateriálů na buněčné struktury a funkce buněk. Výzkum je součástí projektu Nanobio, na kterém fakulta spolupracuje spolu s Univerzitou Pardubice a hradeckou fakultní nemocnicí.